Pieniä suuria tekoja

Loppuraportti: Avdinin verta

raportin kirjoittanut Atenzio

Tehtävä: Avdinin verta
Tehtävätyyppi: Neuvottelu-/värväystehtävä
Alue: Avdin-5 takamaat. Imperiumin hallussa oleva kaivosplaneetta. Merkittävä araniumin tuottaja.
Tilanne: Suoritettu. Yhteenotto Imperiumin partion kanssa aiheutti liittolaisille vakavia tappioita. Partion luutnantti vangittu kuulusteluja varten.
Aktiiviset jäsenet: Mr White, Atenzio

Pian edellisen tehtävän jälkeen solumme lähetettiin takaisin Avdin-5:lle tehtävänämme värvätä paikallinen sissisolu Kapinaliittoon. Joukko tavanomaisesti rauhallisia paikallisia on tappanut keisarillisia partioita noin kahden kuukauden ajan. Alkutiedustelun aikana White selvitti, että Imperiumi on tuonut viime aikoina paljon kalustoa, joka liittyy araniumin jalostamiseen.

Laskeuduimme lähelle sissien oletettua piilopaikkaa ja Imperiumin huomion takia jouduimme jättämään operatiivi Crakon vartioimaan alustamme. White ja Blue lähestyivät aluetta kiiturilla ja teimme kontaktin avdinilaisiin.
Ensivaikutelma ei ollut paras, mutta mukiinmenevä. Meidät piiritettiin ripeästi, mutta uskalias käytöksemme ja aseettomuutemme herättivät paikallisissa kummastusta. Lopulta meidät vietiin sissien tukikohtaan, joskin vankeina eikä vieraina. Pidimme tätä kuitenkin hyväksyttävänä kompromissina.
Whiten alustavat neuvottelut onnistuivat herättämään vain joukon komentajan, vanhan soturin nimeltä Nagirom, vihan ja tämän käsittelyssä White välttyi vakavilta vammoilta vain täpärästi. Nagiromin poistuttua onnistumme tekemään kontaktin nuorempaan soturiin nimeltä Rosdi, jolta opimme, että Imperiumi on käyttänyt Neurotox-C:tä muistuttavaa, nopeasti tehoavaa hermokaasua yhden heidän pesänsä eliminoimiseen.

Saapumisemme onnistui herättämään solun uteliaisuuden ja saamme audienssin avdinilaisten kuningattaren kanssa. Operatiivi Whiten yritys lämmitellä välejä käyttämällä heidän kieltään kostautuu ja opimme, että avdinilaiset kunnioittavat enemmän sotilasauktoriteettia. Operatiivi Blue jatkaa neuvotteluja, mutta yrityksemme epäonnistuu, kun hän sanoo olevansa valmis samoihin keinoihin kuin Imperiumi. Meidät julistetaan pelkureiksi ja poistetaan kuningattaren läheisyydestä.
Asemamme on kuitenkin parantunut, sillä meitä ei enää pidetä vankeina.

Parantaaksemme mainettamme ja todistaaksemme kykymme tarjoudumme auttamaan Nagiroa sissien seuraavan hyökkäyksen aikana. Ehdotuksemme hyväksytään ja meidät otetaan (aseitta) mukaan seuraavalle partiolle.
Paikannamme helposti keisarillisen partion – kaksi panssaroitua joukkojenkuljetuskiituria – ja White selvittää dekryptaajallaan, että joukot etsivät avdinilaisia ja heitä johtaa aiemmin kohtaamamme luutnantti Nazra Thridd. Salakuuntelumme kuitenkin huomataan ja joudumme aloittamaan harhautuksemme oletettua aiemmin.

Taistelu alkaa lupaavasti, kun neutralisoimme toisen kiiturien tykeistä ja harhautuksemme pidättelee onnistuneesti puolta partion joukoista. Onnemme kääntyy, kun Thridd aavistaa avdinilaisten väijytyksen ja suorittaa vastaiskunsa ennen kuin avdinilaiset ehtivät reagoida. Samalla meitä ajetaan ahtaalle ja vain operatiivi Whiten uskalias rynnäkkö antaa meille aikaa perääntyä ja lamauttaa suurin osa jahtaajistamme.
Vetäytyminen antaa meille aikaa seurata tilannetta. Päättelemme, että partiojoukko tarvitsee kuulusteltavia, mutta emme onnistu luomaan sopivaa tilaisuutta avdinilaisille vetäytyä.
Imperiumi pakottaa meidät toimintaan, kun partio alkaa vetäytyä ja turvata vankejaan ikään kuin varautuen tykistöiskuun. Viestimiämme häiritään, eivätkä avdinilaiset kuule meitä taistelun paukkeen yli, joten kehitämme hätäisen suunnitelman vallata Thriddin komentokiituri ja kaiuttimet.

Kiiturissa kohtaamme raskasta vastarintaa, mutta onnistumme huutamaan varoituksen juuri ennen pommitusta. Samassa näemme, ettei kyse ole vain pommituksesta, vaan kahdesta kuljetusaluksesta sekä TIE-hävittäjästä. Me ja avdinilaiset olimme kävelleet suoraan ansaan.
Yritämme kaapata kiiturin pakoa varten, mutta luutnantti Thridd ja kiiturin pilotti taistelevat vastaan. Pitkän vaivan jälkeen saamme tainnutettua miehistön ja kaappaamme kiiturin, mitä ennen Thridd onnistui heittämään operatiivi Bluen ulos aluksesta. Operatiivi White sai hetkeksi tilanteen haltuunsa, mutta Thridd pääsi melkein pakenemaan pilottinsa avustuksella. Lopulta voitto saavutettiin Whiten ja Bluen yhteistyön kautta, kun White neutralisoi pilotin ja kiiturin kiinni juossut Blue esti luutnantin paon.

Annamme lähtökomennon avdinilaisille ja karistamme jahtaajamme kivikkoon. Paon aikana kiiturimme kokee kuitenkin kriittisiä vaurioita ja joudumme jättämään sen laskupaikalle. Päätämme ottaa luutnantti Thriddin vangiksi ja jätämme muun miehistön kahlittuna hylkyyn.

Piilottelemme yön ja päivän Imperiumin joukkoja ennen kuin löydämme tiemme takaisin avdinilaisten maille. Meidät saatetaan piilopaikkaan, jota ollaan jo purkamassa.
Urotyömme ansaitsi meille uuden audienssin kuningattaren kanssa, ja selitimme tällä kertaa onnistuneemmin, kuinka suuri uhka Imperium on avdinilaisille ja miten molemmat osapuolet hyötyisivät liitosta.
Emme suostuneet luovuttamaan luutnantti Thriddiä, sillä emme uskoneet paikallisten kohtelevan vankejaan Kapinaliiton standardien mukaisesti.
Valitettavasti komentaja Nagirom ei pääse ennakkoluulojensa yli ja erosi heimosta. Pelkäämme, että pesän sotilasarvo on huomattavasti heikentynyt hänen lähtönsä jälkeen.
Ylimääräisenä ystävyyden eleenä luovutimme suurimman osan Imperiumilta ryöstetystä aseistuksesta avdinilaisille, radiokontaktimme ohjeiden mukaisesti. Luovutamme myös kryptatun radiomme avdinilaisille, kuten on ohjeistettu.

Uskon, että avdinilaisten maastotietämys sekä soveltuvuus sissisotaan tulevat edesauttamaan operaatioitamme Avdin-5:lla. Selvitäkseen avdinilaiset tarvitsevat kuitenkin niin aseellista kuin koulutuksellistakin tukea Liitolta, sillä Nagirumin tilalle ylennetty Rosdi ei omaa vielä vaadittavaa kokemusta pitkäkestoista sodankäyntiä varten. Avdinilaisten raa’at keinot tulevat eittämättä toimimaan tehokkaina psykologisen sodankäynnin välineinä, mikä saattaa vaikuttaa haitallisesti myös Liiton imagoon.

Toimitamme vangitun luutnantti Thriddin Liiton kuulusteltavaksi aikaisimmassa mahdollisessa vaiheessa, mitä ennen pidämme hänet kahlittuna sekä tarkoin vartioituna. Hänen edukseen on sanottava, että hänen käytöksensä vankeuden aikana on ollut moitteetonta. Taistelussa hän on osoittautunut lahjakkaaksi, joskin vielä kokemattomaksi vastustajaksi. Huomioitavaa on, että Thridd on viimeiseen asti pyrkinyt käyttämään tainnuttavia aseita sekä tarjonnut vastustajilleen mahdollisuuden antautua. Tällainen empatiakyky on harvinaista keisarillisessa armeijassa.

Huomioita
Kontaktihenkilön valinnassa kannattaa huomioida seuraavat kulttuuriset tekijät: Avdinilaiset kunnioittavat sotilasstruktuuria eivätkä välttämättä kuuntele siviilihenkilöstöä. Valtaosa heistä puhuu Perustaa, eivätkä he halua muukalaisten käyttävän heidän kieltään. Valtaväestö suhtautuu humanoideihin epäilevästi.

Imperium on epätavallisen kiinnostunut planeetan aranium-varoista. Heidän hallussaan näyttää olevan myös potentti, tuntematon kaasuase, joka eliminoi jopa avdinilaiset muutamassa hetkessä.

Loppuliite
Anon henkilökohtaisesti lupaa olla läsnä Nazra Thriddin kuulustelujen aikana.
- operatiivi Blue / Cia’atenzi’onerw

Comments

MuadMouse MuadMouse

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.