Pieniä suuria tekoja

Episodi XIV

Vasaran alla

Yavinin helmi ajelehtii avaruudessa. Keisarikunnan korvetti lähestyy alusta valtausvektorilla.

Rampautuneen kapinallisaluksen sisällä, viimeisillä voimillaan sätkivien järjestelmien keskellä, pieni ryhmä vastarintataistelijoita ja pahamaineinen sotarikollinen tohtori N’Geele tokenevat karuun tilanteeseensa…

Comments

MuadMouse MuadMouse

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.